img
Solara

Our Blog

#SOLARAEXPO21 | International EXPO

02/04/2021

On March 25-27 SOLARA took part in «Caucasus. Construction and Renovation Expo 2021».

SOLARA-GYUMRI Opening Ceremony

30/03/2021

Այսուհետ Գյումրու մասնաճյուղում կարող եք տեսնել արևային նորագույն սարքավորումներն ու էլեկտրական փոխադրամիջոցները, ինչպես նաև լիցքավորել Ձեր էլեկտրական մեքենաները TOKA հանրահայտ էլեկտրական լիցքավորիչի միջոցով:

Calculate the cost of your solar system

30/03/2021

Հաշվեք Ձեր արևային համակարգի նախնական գինը մեր օնլայն հաշվիչում լրացնելով ձեր սպառած ամսական էլեկտրաէներգիայի միջին ծախսը և ստացեք մանրամասն խորհրդատվություն մեր մասնագետների թիմից

12 facts about clean energy

30/03/2021

Ներկայացնում ենք հետաքրքիր փաստեր, որոնք հեղաշրջել են մարդկության «վատ սովորությունները»՝ զարկ դնելով դրանց տարածումը ամբողջ աշխարհով:

TESLA Powerwall 2 is already in Armenia. Everything you need to know about the most popular energy concentrator

30/03/2021

Tesla Powerwall 2 is a profitable and convenient for small and medium businesses. It not only provides inexhaustible energy, operates devices in the event of an accident, but also conserves nature by reducing dangerous emissions.

The first Tumo Boxes will work with SOLARA solar panels

30/03/2021

The solar community of SOLARA is actively developing throughout Armenia. Our new project is Tumo boxes opened in Gavar and Berd cities.

Armenia as a center for e-car charging stations

30/03/2021

SOLARA company will install 40 e-car charging stations in Yerevan and regions.

How to care for solar panels in winter

30/03/2021

There is a need to clear snow from the panels, but it does not require much effort and complexity

LA Solar Factory

30/03/2021

La Solar Factory was founded in 2019 and is one of the leading Armenian solar panel companies...

Alternative energy: Armenia and the world

30/03/2021

Modern researchers around the world are actively working on the creation and deployment of alternative energy sources...

Light to energy: how solar panels work

30/03/2021

Solar panels, or as they call it “Solar Panels”, are a device that converts solar energy into electricity...

Solar energy for your house: advantages and disadvantages

30/03/2021

Recently, alternative energy sources are gaining more and more popularity...