img
SOLARA

Մեր ապրանքները

Առկա է ԹՈՓ charging-stations-dc-fast-electric-charging-stations-01.webp

Արագ DC 160 կՎտ

Լիցքավորման կայան DC 160 կՎտ
20,000,000դրամ

Մանրամասն
Առկա է ԹՈՓ AC-EV-Home-Charger-With-Type-2-Plug-Home-Charging-Station-01.webp

Խելացի ՓՏ Տիպ 2 - 22 կՎտ

Լիցքավորման կայան Տիպ 2
650,000դրամ

Մանրամասն
Առկա է ԹՈՓ ev-charger-electric-car-charger-for-home-03-1.webp

Խելացի ՓՏ Տիպ 1 - 7 կՎտ

Լիցքավորման կայան Տիպ 1
500,000դրամ

Մանրամասն
Առկա է Fast Charger DC 89 KW.webp

Արագ DC 89 ԿՎտ

Լիցքավորման կայան DC 89 կՎտ
14,000,000դրամ

Մանրամասն
Առկա է ԹՈՓ Charging Station SW107-S.webp

SW122 վարդակ - 22 կՎտ

Լիցքավորման կայան SW122-S
1,000,000դրամ

Մանրամասն
Առկա է ԹՈՓ Charging Station SW107-S.webp

SW107-Տիպ 1 - 7 կՎտ

Լիցքավորման կայան SW107-C
900,000դրամ

Մանրամասն
Առկա է ԹՈՓ Charging Station SW107-S.webp

SW107 GBT - 7 կՎտ

Լիցքավորման կայան SW107-S
900,000դրամ

Մանրամասն
Առկա է Charging station SF36-36KW.webp

SF36 - 36 կՎտ

Լիցքավորման կայան SF36-36 կՎտ
2,500,000դրամ

Մանրամասն
Առկա չէ Charging Station S122-22 KW.webp

S122 - 22 ԿՎտ

Լիցքավորման կայան S122-22 ԿՎտ
550,000դրամ

Մանրամասն
Առկա է Charging station S107-7KW.webp

S107 - 7 ԿՎտ

Լիցքավորման կայան S107-7 ԿՎտ
500,000դրամ

Մանրամասն
Առկա չէ Adapter Type 2 to GBT.webp

Միակցիչ Տիպ 2-ից GBT-ին

Ադապտոր Տիպ 2-ից GBT-ին
77,000դրամ

Մանրամասն
Առկա է ԹՈՓ Adapter Type 1 to GBT.webp

Միակցիչ Տիպ 1-ից GBT-ին

Ադապտոր Տիպ 1-ից GBT-ին
55,000դրամ

Մանրամասն