img
Solara

Աշխատատեղեր

ՄԱՐՔԵԹՈԼՈԳ

Աշխ. գրաֆիկը՝ Երկ - Շբթ 10:00-19:00
Աշխ. վայրը` Բունիաթյան 14

Պահանջվող որակավորումներ՝
- Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն լեզուների լավ իմացություն
- Աշխատակազմ կառավարելու հմտություն և փորձ
- Բարձրագույն կրթություն
- Աշխատանքային փորձ մարքեթինգի ոլորտում առնվազն 3 տարի
- Բանակցելու հմտություններ
- Արագ վերլուծելու և որոշում կայացնելու ունակություն
- Կրեատիվ և բաղմակողմանի մոտեցում զանազան իրավիճակներում
- Մաթեմատիկական ունակություններ

Աշխատանքային պարտականություններ՝
- Մարքեթինգային ռազմավարական պլանի մշակում և իրագործում
- Արդի գովազդային գործիքների ներդրում, էֆեկտիվության վերլուծություն և հաշվետվությունների կազմում
- Վաճառքի ծավալների խթանում
- Սոց. մեդիայի մարքեթինգի իրականացում
- Ներքին մարքեթինգի իրականացում
- Մարքեթինգային հետազոտությունների իրականացում
- Հաճախորդների հետ հարաբերությունների կառավարում (CRM)
- Մերչենդայզինգային քաղաքականության մշակում և իրականացում
- Ռազմավարական մարքեթինգ
- Մարտավարական մարքեթինգ
- Շուկաների, սպառողների պահանջարկների և մրցակիցների հետազոտություններ
- Մրցակցային տեխնոլոգիաները մարքեթինգում
- Գովազդային գործունեության արդյունավետ համակարգերի կազմակերպում
- Իրացման խթանում և շուկաներում ապրանքների առաջխաղացման խթանման արդյունավետ համակագերի կազմակերպում
- PR –ի դերը և կազմակերպման արդյունավետ եղանակները

ՄՌԿ ՄԱՍՆԱԳԵՏ

Աշխ. գրաֆիկը՝ Երկ - Ուրբ 9:00-18:00
Աշխ. վայրը` Բունիաթյան 14, ք. Երևան

Պահանջվող որակավորումներ՝
- Բարձրագույն կրթություն տնտեսագիտության կամ հարակից ոլորտներում
- Առնվազն 3 տարվա աշխատանքային փորձի
- Բանկային գործի լավ իմացություն
- Աշխատանքային օրենսդրության բազային իմացություն
- Մարդկային ռեսուրսների կառավարման ոլորտի գիտելիքներ և/կամ փորձ, այդ թվում՝ հարցազրույցներ վարելու, համապատասխան վերապատրաստումներ կազմակերպելու, վարելու, կատարողականի գնահատման, խրախուսման համակարգերի և ՄՌԿ ոլորտի այլ ուղղությունների վերաբերյալ
- Դասընթաց վարելու փորձի առկայությունը կդիտվի որպես առավելություն
- Թիմում աշխատելու հմտություն
- Հայերենի, ռուսերենի և անգլերենի իմացություն
- MS Office գերազանց իմացություն

Աշխատանքային պարտականություններ.
- Մշակել և իրականացնել ընկերության կադրային քաղաքականությունը
- Ապահովել ընկերության օպտիմալ կազմակերպչական կառուցվածքը, դրան համապատասխան յուրաքանչյուր ստորաբաժանման հաստիքացանկերը և աշխատանքի նկարագրերը
- Վերլուծել և գնահատել կազմակերպության կադրերի պահանջարկը և դրա ապահովման հնարավոր աղբյուրները
- Ապահովել ընկերությունը համապատասխան որակավորում ունեցող կադրերով
- Օժանդակել կառուցվածքային ստորաբաժանումների նույնականացնելու իրենց կադրային պահանջները և կազմակերպել բուն հավաքագրման գործընթացը
- Ուսումնասիրել աշխատաշուկայում աշխատավարձերի փաթեթների պայմանները և կատարել համեմատական վերլուծություն
- Մշակում է աշխատողների աշխատանքային շահագրգռվածությունը բարձրացնելու համալիր միջոցառումներ
- Օժանդակել և իրականացնել կազմակերպության կորպորատիվ մշակույթի ձևավորման ու զարգացման աշխատանքները
- Մշակել և թարմացնել ընկերության վարվելակերպի ներքին կանոնակարգերը, մշակել և ներդնել պարտադիր Կորպորատիվ վարքագծի կանոնների կոդեքս:

ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՍՐԱՀԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ / ԳՅՈՒՄՐԻ

Աշխ. գրաֆիկը՝ Երկ - Ուրբ 9:00-18:00
Աշխ. վայրը` Գյումրի, Վ․ Սարգսյան 15/5

Պահանջվող որակավորումներ՝
- Բարձրագույն կրթություն
- Հաղորդակցման հմտություն
-Գրագետ խոսքի տիրապետում
-Պատասխանատվության բարձր զգացում
- Ինֆորմացիան արագ ընկալելու ունակություն
-Մարդկանց հետ շփվելու կարողություն
-Հաճախորդներ ներգրավելու կարողություն
-Թիմում աշխատելու ունակություն

Աշխատանքային պարտականություններ.
- Ընկերության ծառայությունների ներկայացում
- Հյուրերի դիմավորում
- Հաճախորդների հետ հետադարձ կապի պահպանում

ՄԱՆՐԱԾԱԽ ՎԱՃԱՌՔԻ ՄԵՆԵՋԵՐ

Աշխ. գրաֆիկը՝ Երկ - Ուրբ 9:00-18:00
Աշխ. վայրը` Բունիաթյան 14

Պահանջվող որակավորումներ՝
- Բարձրագույն կրթություն
- Վաճառքի ոլորտում առնվազն 2 տարվա փորձ
- Հաղորդակցման հմտություն
- Պատասխանատվություն և լարված պայմաններում արագ կողմնորոշվելու կարողություն

Աշխատանքային պարտականություններ՝
- Այցելել մարզեր անձնական մեքենայով և ներկայացնել ընկերության ծառայություններն ու ապրանքները

* Մեքենան ցանկալի է լինի 7 տեղանի:

ԿՈՐՊՈՐԱՏԻՎ ՎԱՃԱՌՔԻ ՄԵՆԵՋԵՐ

Աշխ. գրաֆիկը՝ Երկ - Ուրբ 9:00-18:00
Աշխ. վայրը` Բունիաթյան 14, ք. Երևան

Պահանջվող որակավորումներ՝
- Բարձրագույն կրթություն տնտեսագիտության կամ հարակից ոլորտներում
- Առնվազն 3 տարվա աշխատանքային փորձի
- Բանկային գործի լավ իմացություն
- Աշխատանքային օրենսդրության բազային իմացություն
- Մարդկային ռեսուրսների կառավարման ոլորտի գիտելիքներ և/կամ փորձ, այդ թվում՝ հարցազրույցներ վարելու, համապատասխան վերապատրաստումներ կազմակերպելու, վարելու, կատարողականի գնահատման, խրախուսման համակարգերի և ՄՌԿ ոլորտի այլ ուղղությունների վերաբերյալ
- Դասընթաց վարելու փորձի առկայությունը կդիտվի որպես առավելություն
- Թիմում աշխատելու հմտություն
- Հայերենի, ռուսերենի և անգլերենի իմացություն
- MS Office գերազանց իմացություն

Աշխատանքային պարտականություններ՝
- Մշակել և իրականացնել ընկերության կադրային քաղաքականությունը
- Ապահովել ընկերության օպտիմալ կազմակերպչական կառուցվածքը, դրան համապատասխան յուրաքանչյուր ստորաբաժանման հաստիքացանկերը և աշխատանքի նկարագրերը
- Վերլուծել և գնահատել կազմակերպության կադրերի պահանջարկը և դրա ապահովման հնարավոր աղբյուրները
- Ապահովել ընկերությունը համապատասխան որակավորում ունեցող կադրերով
- Օժանդակել կառուցվածքային ստորաբաժանումների նույնականացնելու իրենց կադրային պահանջները և կազմակերել բուն հավաքագրման գործընթացը
- Ուսումնասիրել աշխատաշուկայում աշխատավարձերի փաթեթների պայմանները և կատարել համեմատական վերլուծություն
- Մշակում է աշխատողների աշխատանքային շահագրգռվածությունը բարձրացնելու համալիր միջոցառումներ
- Օժանդակել և իրականացնել կազմակերպության կորպորատիվ մշակույթի ձևավորման ու զարգացման աշխատանքները
- Մշակել և թարմացնել ընկերության վարվելակերպի ներքին կանոնակարգերը, մշակել և ներդնել պարտադիր Կորպորատիվ վարքագծի կանոնների կոդեքս:

ՆԱԽԱԳԾՈՂ-ԻՆԺԵՆԵՐ

Աշխ. գրաֆիկը՝ Երկ - Ուրբ 9:00-18:00
Աշխ. վայրը` Բունիաթյան 14, ք. Երևան

Պահանջվող որակավորումներ.
- Ճարտարագետի բարձրագույն կրթություն
- Ճարտարագետի աշխատանքային փորձ
- MS Office, AutoCade ծրագրերի իմացություն
- Թիմային աշխատանքի հմտություն
- Համակարգված աշխատանքի և ժամանակի ճիշտ կազմակերպման հմտություն
- Տվյալների բազայի հետ աշխատանքի հմտություն

Աշխատանքային պարտականություններ.
- Բարձրորակ նախագծերի ապահովում
- Նախագծերի բոլոր ասպեկտների կառավարում
- Տեղանքի գնահատում
- Բնակելի և կոմերցիոն նպատակով տեղադրվող արևային համակարգի նախագծում
- Ստվերայնության և արևային էներգիայի արտադրության վերլուծություն
- Առաջարկվող փոփոխությունների կատարում
- Նախագծի թարմացումների ապահովում նախատեսվող ժամանակահատվածում
- Նախագծի համապատասխանեցում հաճախորդի պահանջներին
- Անհրաժեշտության դեպքում օպտիմալ լուծումների որոնում:

Պահանջվող թեկնածուի մակարդակը՝ Ավագ

Աշխատատեղեր

Արևային թիմին միանալու հերթը քոնն է