img
SOLARA

Մեր նախագծերը

Մրգավան, սեփական տուն - 6,557 կՎտ.ժ
Տեսնել ավելին
Քանաքեռ Զեյթուն ծննդատունը տեղադրել է Սոլարա ընկերության արևային վահանակները
«Քանաքեռ-Զեյթուն» ծննդատուն - 100,978 կՎտ.ժ
Տեսնել ավելին
Նորաշեն, սեփական տուն
Տեսնել ավելին
Պռոշյան, սեփական տուն - 8,374 կՎտ.ժ
Տեսնել ավելին
Եղվարդի առանձնատներից մեկում տեղադրվեց Solara արևային վահանակներ
Եղվարդ, սեփական տուն
Տեսնել ավելին
Արևային վահանակների տեղադրում Սարի Թաղում
Սարի թաղ, սեփական տուն - 10,010 կՎտ.ժ
Տեսնել ավելին
Արևային վահանակների տեղադրում
գյուղ Ձորագյուղ, սեփական տուն - 8,090 կՎտ.ժ
Տեսնել ավելին
Արևային վահանակների տեղադրում Ներքին Շենգավիթ, արտադրամաս
Ներքին Շենգավիթ, արտադրամաս - 100,368 կՎտ.ժ
Տեսնել ավելին
Նոր Գեղի, սեփական տուն - 6,557 կՎտ.ժ
Տեսնել ավելին